Soalan Lazim

1. Berapakah tempoh pengajian kursus SKM 3?

    Setahun

2. Di manakah kursus ini dijalankan?

     Wisma DBP atau Bangunan Lama DBP

3.  Adakah asrama atau tempat penginapan disediakan? 

    Tidak. Namun begitu pihak PPKKA DBP boleh membantu pelajar untuk 
    mendapatkan tempat tinggal yang berhampiran dengan DBP.

4,    Adakah pengangkutan disediakan?

      Tidak. Namun begitu pihak PPKKA DBP boleh membantu pelajar untuk
     urusan pengangkutan ke Akademi DBP.

5.  Berapakah bayaran yuran kursus SKM 3?

     RM7000.00.

6. Bagaimanakah cara pembayaran yuran boleh dibuat?

Kaedah Pembayaran Yuran untuk pengajian SKM 3

Bayaran yuran pengajian SKM 3 boleh dibuat secara:

· Penuh

· Ansuran mengikut sijil

· Ansuran bulanan

A. Cara pembayaran yuran (penuh)

· Semasa hari pendaftaran pelajar – RM7,000.00

Yuran pendaftaran – RM100.00

B. Cara pembayaran mengikut sijil (4 kali)

· Semasa pendaftaran pelajar – RM100.00

Yuran sijil pertama –                    RM1,700.00

Semasa pendaftaran sijil ke-2 – RM1,700.00

Semasa pendaftaran sijil ke-3 – RM1,800.00

Semasa pendaftaran sijil ke-4 – RM1,800.0

Jumlah – RM7,000.00

C. Cara pembayaran ansuran (11 bulan)

· Semasa pendaftaran pelajar:

Yuran pendaftaran – RM100

Semasa pendaftaran pelajar

(bulan pertama) – RM650.00

Bulan ke-2 – RM650.00

Bulan ke-3 – RM650.00

Bulan ke-4 – RM650.00

Bulan ke-5 – RM650.00

Bulan ke-6 – RM650.00

Bulan ke-7 – RM650.00

Bulan ke-8 – RM650.00

Bulan ke-9 – RM650.00

Bulan ke-10 – RM650.00

Bulan ke-11 (terakhir) – RM500.00

Jumlah – RM7,000.00

7.  Apakah sijil yang ditawarkan dalam SKM 3?

i. Sijil Pembacaan Pruf

ii. Sijil Dokumen Prapenerbitan

iii. Sijil Dokumen Penerbitan

iv. Sijil Dokumen Pascapenerbita

8. Berapakah tempoh bagi setiap sijil yang ditawarkan

iSijil Pembacaan Pruf – 19 minggu

ii. Sijil Dokumen Prapenerbitan – 5 minggu

iii. Sijil Dokumen Penerbitan – 10 minggu

iv. Sijil Dokumen Pascapenerbitan – 10 mingg

9. Apakah aktiviti kokurikulum yang disediakan?

i. Persatuan Pelajar

ii. Kelab Badminton

iii. Kelab Ping-Pong

iv. Kelab Bola Sepak

v. Kelab Catur

vi. Kelab Sahibba

vii. Kelab Karom

viii. Persatuan Bulan Sabit

ix. Kelab Kebajikan Masyarakat

10. Apakah laluan kerjaya SKM 3 bidang editorial?

Menjadi pembantu penerbitan di sesebuah penerbit atau boleh membaca pruf sambilan.

11. Adalah keempat-empat sijil tersebut wajib diambil?

Wajib, jika pelatih ingin mendapatkan SKM 3.

12. Apakah sijil yang akan diterima apabila pelatih tamat mengikuti kursus SKM 3?@ Apakah sijil yang ditawarkan?

Pelatih akan menerima Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 setelah mengikuti keempat-empat sijil iaitu Sijil Pembacaan Pruf, Sijil Dokuman Prapenerbitan, Sijil Dokumen Penerbitan dan Sijil Dokumen Pascapenerbitan.

13. Bolehkah seseorang pelatih menamatkan pengajian setelah selesai sebahagian atau sijil-sijil tertentu, tetapi belum menamatkan kursus SKM 3? 

Boleh. Pelatih tersebut akan diberikan sijil kursus yang telah selesai dihadiri dan dinilai.