Pusat Pembangunan Keilmuan dan Kemahiran Akademi DBP

Objektif

Menyediakan latihan tersusun yang dapat memenuhi keperluan negara ke arah melahirkan modal insan berketerampilan dalam bidang penerbitan.