Pusat Pembangunan Keilmuan dan Kemahiran Akademi DBP

Pelaksanaan Penerbitan

Teras

  • Pengendalian Perolehan Manuskrip
  • Penyuntingan Naskhah
  • Pemantauan Kerja Reka Bentuk Penerbitan
  • Penyemakan Naskhah Pruf
  • Pemantauan Proses Percetakan
  • Penyelarasan Dokumen Penerbitan