Pengurus Pusat Bertauliah,

Pusat pembangunan Keilmuan dan Kemahiran Akademi DBP.

Akademi DBP,

Dewan Bahasa dan Pustaka,

Aras 4, Bangunan Lama DBP,

Jalan Dewan Bahasa,

50460 KUALA LUMPUR.

Tuan/Puan,

PENERIMAAN TAWARAN BAGI KURSUS SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA

TAHAP 3 (SKM 3) BIDANG EDITORIAL UNTUK SESI 2018/19

Dengan ini saya:

Nama              :           _________________________________________________

            E-mel              :           _________________________________________________

            No. Kad Pengenalan               :           ________________________

Alamat                                     :           __________________­­­­______________

________________________________

mengaku menerima tawaran untuk mengikuti kursus Sijil Kemahiran Malaysia

Tahap 3 (SKM 3) Bidang Editorial untuk sesi 2018/19. Saya juga telah membayar yuran penerimaan kursus RM100.00 kepada Tetuan Dewan Bahasa dan Pustaka, Bank Islam (M) Berhad dan nombor akaun 14023010018002 Nama Bank*                             :

_______________                                                                 _________________________                                  

       Tarikh                                                                                           Tandatangan

(Sila e-mel borang penerimaan tawaran bersama-sama salinan kad pengenalan dan sijil SPM/SKM/ST dan sijil-sjil lain yang berkaitan) dan resit bayaran)

Untuk Kegunaan Pejabat

Saya mengesahkan bahawa tugas ini dibuat dengan sempurna.

    _____________________                                         _____________­­­­_____________

Tarikh                                                                   (                                                   )