KURSUS YANG DITAWARKAN MULAI 2019/2020

SKM Tahap 3 (Editorial)

Teras

 • Pembacaan Pruf
 • Pengendalian Dokumen PraPenerbitan
 • Pengendalian Dokumen Penerbitan
 • Pengendalian Dokumen PascaPenerbitan

KURSUS YANG DITAWARKAN MULAI 2020/2021

DKM Tahap 4 (Editorial)

Teras

 • Pengendalian Perolehan Manuskrip
 • Penyuntingan Naskhah
 • Pemantauan Kerja Reka Bentuk Penerbitan
 • Penyemakan Naskhah Pruf
 • Pemantauan Proses Percetakan
 • Penyelarasan Dokumen Penerbitan

KURSUS YANG DITAWARKAN MULAI 2021/2022

Tahap 5 (Editorial)

Teras

 • Pengurusan Pembinaan Judul
 • Penyuntingan Substantif
 • Penilaian Reka Bentuk Bahan Penerbitan
 • Penilaian Naskhah Sedia Terbit
 • Penilaian Hasil Percetakan
 • Pelaksanaan Fungsi Pengurusan Penerbitan